Preču atgriešana

 

Preču atgriešana.

 1. Klientam ir tiesības anulēt savu pirkumu pirms preces saņemšanas, paziņojot par to uz e-pasta adresi info@latviantimbertaste.com, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, anulējamās preces nosaukumu un pasūtījuma numuru. Pirkums tiek atcelts automātiski, ja klients nav veicis maksājumu 5 darba dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.
 2. Klientam ir atteikuma tiesības un tiesības atgriezt preci latviantimbertaste.com 14 dienu laikā, rēķinot no preču saņemšanas dienas.  Vēlams ir saglabāt iepakojumu un neveikt preču montāžu pirms klients nav pārliecinājies, ka ir saņēmis pasūtīto preci. 
 3. Klients nevar izmantot atteikuma tiesības par pakalpojumu – piegāde un/vai uznešana, un/vai preces montāža, ja pakalpojuma sniegšana pilnībā ir pabeigta un pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar klienta piekrišanu.
 4. Klients var atteikties no pasūtījuma, ja prece tiek izgatavota pēc klienta individuālā pasūtījuma (Distances līguma 1.6.2., 1.6.3. un 1.6.5.punkts) tikai līdz brīdim, kad tiek uzsākta preces izgatavošana. Lai šādā gadījumā atteiktos no pasūtījuma, klientam pa kontakttālruni +371 25522365 (Raivo) vai +371 28654595 (Egils) vai rakstot uz e-pasta adresi info@latviantimbertaste.com, ir jānoskaidro, vai ir uzsākta preces izgatavošana. Tikai tādā gadījumā, ja klients ir saņēmis apstiprinājumu no pārdevēja, ka preces izgatavošana nav uzsākta, un ir brīdinājis pārdevēju par gatavību izmantot atteikties no pasūtījuma, lūdzot neuzsākt preces izgatavošanu, klients trīs darba dienu laikā pēc šāda apstiprinājuma saņemšanas nosūta pārdevējam šī līguma 6.5.punktā norādīto atteikuma paziņojumu. Ja pārdevējs desmit darba dienu laikā pēc klienta izteiktā brīdinājuma par atteikuma tiesību izmantošanu nesaņem atteikuma paziņojumu, uzskatāms, ka klients pārdomājis iesniegt atteikuma paziņojumu.
 5. Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam ar nepārprotamu atteikuma paziņojumu, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, anulējamās preces nosaukumu un pasūtījuma numuru, ir jāinformē pārdevējs par lēmumu atteikties no preces. Klients var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu ir nosūtāms:
  • pa pastu uz pārdevēja juridisko adresi: Lejupes iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2103, vai
  • uz e-pasta adresi: info@latviantimbertaste.com no e-pasta adreses, kas norādīta, veicot pasūtījumu.
 6. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja klients paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, izņemot 4.punktā (Distances līguma 6.4.punkts) norādīto gadījumu.
 7. Ja klients ir veicis apmaksu un Distances līguma 1.6.1. vai 1.6.4.punktā norādītā prece jau piegādāta klientam, anulēšanas gadījumā nauda tiek atgriezta klientam 14 dienu laikā no brīža, kad klients ir atgriezis preci pārdevējam, un ja prece nav bojāta un ir tādā stāvoklī, kādā tā tika piegādāta klientam. Pārdevējs atmaksā naudu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.
 8. Ja šī klienta atgrieztā prece ir jebkādā veidā bojāta, bojājumi tiek novērtēti un abas puses paraksta bojājumu novērtēšanas aktu, saskaņā ar kuru pārdevējs var daļēji, atkarībā no bojājumu apmēra, ieturēt preces cenu un klientam naudu atgriezt pārējā daļā.
 9. Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu, sedz klients.
 10. Preces atgriešanas gadījumā prece piegādes, uznešanas, mēbeļu montāžas un/vai demontāžas, transportēšanas izdevumus pārdevējs neatgriež.
 11. Pārdevējam ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci, ja tā klientam ir izgatavota pēc speciāla projekta vai pasūtījuma, kura atbilstību klients ir apstiprinājis pie pasūtījuma noformēšanas.
 12. Klientam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam tā juridiskajā adresē: Lejupes ielā 11, Ādaži, Ādažu novads. Ja klients šajā termiņā neatgriež preci, ir uzskatāms, ka klients ir atteicies izmantot atteikuma tiesības un patur preci.
 13. Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar transporta kompāniju starpniecību un kurai konstatēti skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi, ja tas nav uzreiz norādīts pie preču saņemšanas. Klientam ir tiesības  nepieņemt preci, kurai bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga.
 14. Pārdevējs patur tiesības anulēt klienta pasūtījumu, ja klients nav apmaksājis tam izrakstīto rēķinu, klients nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni, pasūtījumā klients norādījis aplamus vai apšaubāmus datus par sevi.