Distances līgums

Distances līgums

 1. Vispārējie noteikumi.
  • Distances līgums ir spēkā starp pircēju (turpmāk tekstā – klients) un interneta veikalu www.latviantimbertaste.com, (turpmāk tekstā – com), īpašnieks SIA “Latvian Timbert Taste” (turpmāk tekstā arī – pārdevējs) par preču pirkšanu internetveikalā un to piegādi.
  • Iepirkšanās kārtību interneta veikalā latviantimbertaste.com nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti – LR Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (turpmāk – Noteikumi), kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk tekstā – PTAL).
  • com ir tiesības vienpusīgi mainīt distances līguma nosacījumus, cenrādi, preču piedāvājumu  jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.  Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi interneta veikala mājas lapā latviantimbertaste.com. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.
  • com ievietotajiem attēliem var būt tikai ilustratīva nozīme. Šajos gadījumos iespējamo krāsu/materiālu izvēle ir norādīta pie konkrētās preces. Attēlos redzamās preces pēc krāsas var nedaudz atšķirties no reālām. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.
  • Ja klients veic pirkumu, izmantojot interneta veikalu com, vai veic pasūtījumu, izmantojot latviantimbertaste.com esošos kontaktus, pamatojoties uz šo distances līgumu, veicot pasūtījumu, klients apstiprina, ka ir iepazinies ar distances līguma nosacījumiem un piekrīt tiem.
  • Interneta veikalā latviantimbertaste.com ir iespējams:
   • iegādāties jau izgatavotās un latviantimbertaste.com publicētās dizaina masīvkoka mēbeles vai pasūtīt šo mēbeļu izgatavošanu. Pasūtot dizaina masīvkoka mēbeles, ir iespējams izvēlēties apdares toni, un/vai papildmateriāla veidu un/vai krāsu, kur tas ir iespējams, kas nav uzskatāms par preces pielāgošanu/personalizēšanu;
   • pasūtīt mājas lapā latviantimbertaste.com publicētās dizaina masīvkoka mēbeles, veicot preces pielāgošanu/personalizēšanu (piemēram, preces izgatavošana nestandarta izmēros, preces papildināšana ar klientam vēlamām detaļām un tamlīdzīgas izmaiņas, ko vēlas tieši konkrētais klients un kas nav paredzēts standarta preces dizainā). Preces pielāgošanai/personalizēšanai ir piemērojami tie paši noteikumi, kas par individuālu pasūtījumu;
   • pasūtīt individuāla dizaina masīvkoka mēbeles – atbilstoši klienta vajadzībām un vēlmēm pārdevēja dizainere izstrādā individuālu mēbeles dizainu un pārdevējs veic šo mēbeļu izgatavošanu;
   • iegādāties jau pārdevēja izgatavotas preces;
   • veikt individuālu pasūtījumu.
  • Visas šajā mājas lapā redzamās dizaina mēbeles ir dizaina darbi, kurus aizsargā Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, jo īpaši Autortiesību likums un Krimināllikums. Autortiesības uz šiem dizaina darbiem pieder SIA “Latvian Timber Taste”, un to reproducēšana bez SIA “Latvian Timber Taste” rakstiskas atļaujas ir aizliegta. SIA “Latvian Timber Taste” dizaina darbus ir atzīmējis, to fotogrāfijās ievietojot savu logo.
  • Ja klients vēlas veikt preces pielāgošanu/personalizēšanu (piemēram, preces izgatavošana nestandarta izmēros, preces papildināšana ar klientam vēlamām detaļām, un tamlīdzīgas izmaiņas, ko vēlas tieši konkrētais klients un kas nav paredzēts standarta preces dizainā) un/vai veikt individuālu pasūtījumu, klients sazinās ar pārdevēju, izmantojot mājas lapā com norādītos kontaktus.

 

 1. Interneta veikla latviantimbertaste.com apmaksas kārtības noteikumi.
  • Visas preču cenas mēbeļu internetveikalā latviantimbertaste.com norādītas euro un ir norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21% (turpmāk tekstā – PVN).
  • Prece ir SIA “Latvian Timber Taste” īpašums līdz brīdim, kad tiek samaksāta pilna preces cena.
  • Jebkuram individuālam pasūtījumam cena tiek aprēķināta pēc pilnīgas pasūtījuma pieņemšanas.
  • Preču cenās nav iekļauta samaksa par piegādi, uznešanu un montāžu. Šo pakalpojumu cena tiek noteikta katrā gadījumā individuāli, ņemot vērā transportēšanas faktiskos izdevumus, montāžas sarežģītību un citus faktorus.
  • Veiktos pasūtījumus iespējams apmaksāt veicot pasūtījumu, ar bankas pārskaitījumu vai bankas karti vai arī 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšana.
  • Par jebkura, šajā līgumā norādītā maksājuma, tajā skaitā – preces cenas, apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta pārdevēja kontā.
  • Ja klients iegādājās jau gatavu preci, klients veic pilnas preces cenas samaksu preces iegādes brīdī.
  • Ja klients veic preces pasūtīšanu vai individuālu pasūtījumu, klients saskaņā ar pārdevēja izrakstīto rēķinu veic pārdevējam 50% priekšapmaksu no preces cenas. Preces pielāgošana/personalizēšana ir uzskatāma par individuālu pasūtījumu. Klients, veicot priekšapmaksu, piekrīt apmaksāt atlikušo preces cenu 5 darba dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas. Preces izgatavošanas tiek uzsākta tikai pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas.
  • Ja klients neveic priekšapmaksas rēķina apmaksu vairāk kā 20 dienas pēc tam, kad beidzies rēķina apmaksas termiņš, ir uzskatāms, ka klients ir atteicies veikt rēķina apmaksu, atteicies no pasūtījuma un tādā veidā vienpusēji lauzis līgumu.
  • Ja klients pasūta mēbeļu dizaina izstrādi un izgatavošanu, tad klients ar dizaineri izrunā un konkretizē pasūtījuma apjomu, pēc kā tiek noteikta dizaina izstrādes cena, par kuru tiek izrakstīts rēķins. Pēc rēķina apmaksas tiek uzsākts darbs pie mēbeļu dizaina izstrādes. Pēc tam, kad klients apstiprina mēbeļu dizainu, pārdevējs gatavo mēbeļu rasējumu un nosaka mēbeļu cenu. Klientam tiek izrakstīts priekšapmaksas rēķins, kas ir 50% apmērā no mēbeļu cenas, no kuras ir atrēķināta klienta jau samaksātā dizaina izstrādes cena. Pēc šī rēķina apmaksas, pārdevējs uzsāk mēbeļu izgatavošanu. Pēc mēbeļu izgatavošanas pārdevējs izraksta klientam rēķinu par atlikušiem 50% no mēbeļu cenas ar atmaksas termiņu 5 dienas. Pārējā daļā piemērojami tie paši noteikumi, kas regulē jautājumus par individuālo pasūtījumu.
  • Ja Klients veic jebkāda veida individuālo pasūtījumu, pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas un tiklīdz preces izgatavošana ir uzsākta, Klientam nav atteikuma tiesības un tiesības atteikties no pasūtījuma pilnīgas apmaksas. Ja klients tomēr atsakās no pasūtījuma, kad tā izgatavošana jau ir uzsākta, un/vai atsakās veikt atlikušās preces cenas samaksu, tad prece netiek izsniegta un klienta veiktā priekšapmaksa netiek  atgriezta. Prece ir SIA “Latvian Timber Taste” īpašums.
  • Ja klients neveic rēķina par atlikušās preces cenas apmaksu vairāk kā 20 dienas pēc tam, kad beidzies rēķina apmaksas termiņš, ir uzskatāms, ka klients ir atteicies veikt rēķina apmaksu. Ja klients atsakās veikt atlikušās preces cenas samaksu, tad prece netiek izsniegta un priekšapmaksa netiek atgriezta. Prece ir SIA “Latvian Timber Taste” īpašums.
  • Pārdevējam ir tiesības lauzt šo līgumu un realizēt preci par brīvu cenu.

 

 1. Pasūtījumu noformēšana.
  • Klients izvēlās sev vēlamo preci un pie preces spiež pogu “PASŪTĪT”. Prece tiek ievietota preces pirkuma grozā.
  • Ja klienta izvēlētā prece nav gatavā prece, klients pasūta konkrētās preces izgatavošanu. Tādā gadījumā pie preces tiek norādīts, kā preci ir iespējams pielāgot. Pēc preces pielāgošanas, tiek norādīta preces gala cena ar PVN. Klients apstiprina veikto pasūtījumu, nospiežot pogu “PASŪTĪT”.
  • Ja klients vēlas konkrētās preces personalizēšanu/pielāgošanu vai ir kādi citi jautājumi, klients spiež pogu “SAZINIES AR MUMS” un raksta mums kā tieši vēlas preci pielāgot vai citu sev interesējošo jautājumu.
  • Pēc preces ievietošanas pirkuma grozā pircējam ir tiesības mainīt pasūtījumu. Pirkuma grozā tiek parādīta katras preces vienības cena, tās PVN apmērs un cena ar PVN.
  • Pēc pirkuma grozā pogas “VEIKT APMAKSU” nospiešanas, klients var veikt pirkuma apmaksu vai pasūtīt rēķina sagatavošanu. Klienta pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Kā papildus apstiprinājums tam tiek izsūtīts informatīvs e-pasts klientam uz klienta norādīto e-pasta adresi.

 

 1. Darba laiks un pasūtījuma apstrāde.
  • Klienta veiktie pasūtījumi tiek pieņemti  elektroniski 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.
  • Klienta veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba laikā no pulksten 8:30 līdz 17:30, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.
  • Klientam ir iespējas konsultēties par preci un izdarīt pasūtījumus pa tālruni +371 25522365 (Raivo) vai +371 28654595 (Egils) darba dienās no pulksten 8:30 līdz 17:30.
  • Darba laika izmaiņu gadījumos pārdevējs publicē informāciju mājas lapā  com.
  • Neskaidrību gadījumā pirms pasūtījuma apstiprināšanas ar Klientu sazināsies pārdevējs, ar kuru Klients varēs vienoties par precīzu preču daudzumu, piegādes laiku un citiem jautājumiem. Uz Klienta norādīto e-pastu atnāks divi atsevišķi rēķini par preci un preces piegādi un/vai montāžu, ja preces piegāde un/vai montāža būs nepieciešama.

 

 1. Preču saņemšana,  piegāde un montāža.
  • Preču piegādes termiņš ir 5 (piecas) darba dienas pēc pilnas preces cenas samaksas pārdēvēja kontā. Klients ar pārdevēju var savstarpēji vienoties par ērtāko preces piegādes laiku, kas nevar būt garāks par 20 dienām pēc preces cenas samaksas dienas.
  • Par preču piegādes termiņu precei pēc individuāla pasūtījuma puses vienojās atsevišķi katrā konkrētā gadījumā.
  • Preču saņemšanas veidu klients izvēlās, veicot pasūtījumu internetā vai pa tālruni +371 25522365 (Raivo) vai +371 28654595 (Egils).
  • Preču piegādi un montāžu pēc klienta pasūtījuma veic pārdevējs.
  • Preces tiek nodotas  Klientam vai viņa pilnvarotai personai, pamatojoties uz preču pavadzīmi, uzrādot personas apliecinošo dokumentu (ID, PASI). Pirms preces saņemšanas apstiprināšanas, parakstoties uz preču pavadzīmes, preces saņēmējs uzmanīgi aplūkot preces un to iepakojumu. Parakstot preču pavadzīmi, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī prece nav bojāta.
  • Ja prece tiek uzstādīta, parakstoties uz preču pavadzīmes, preces saņēmējs apliecina, ka prece ir uzstādīta kvalitatīvi, ir bez bojājumiem un jebkādiem defektiem, kā arī ir derīga lietošanai.
  • Prece tiek piegādāta līdz piegādes adreses ēkas durvīm, nepieciešamības gadījumā nodrošinām preces ienešanu, uznešanu  par papildus samaksu, saskaņā ar latviantimbertaste.com cenrādi.
  • Pārdevējs nenes atbildību par preces piegādes aizkavējumiem, ja klients atceļ/pārceļ piegādes laiku, norādījis nekorektu piegādes adresi vai citas detaļas un/vai nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni.

 

 1. Pasūtījuma anulēšana, atteikuma tiesības un preces atgriešana.
  • Klientam ir tiesības anulēt savu pirkumu pirms preces saņemšanas, paziņojot par to uz e-pasta adresi info@latviantimbertaste.com, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, anulējamās preces nosaukumu un pasūtījuma numuru. Pirkums tiek atcelts automātiski, ja klients nav veicis maksājumu 5 darba dienu laikā no rēķina nosūtīšanas dienas.
  • Klientam ir atteikuma tiesības un tiesības atgriezt preci latviantimbertaste.com 14 dienu laikā, rēķinot no preču saņemšanas dienas.  Vēlams ir saglabāt iepakojumu un neveikt preču montāžu pirms klients nav pārliecinājies, ka ir saņēmis pasūtīto preci.
  • Klients nevar izmantot atteikuma tiesības par pakalpojumu – piegāde un/vai uznešana, un/vai preces montāža, ja pakalpojuma sniegšana pilnībā ir pabeigta un pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar klienta piekrišanu.
  • Klients var atteikties no pasūtījuma, ja prece tiek izgatavota pēc klienta individuālā pasūtījuma (šī līguma 1.6.2., 1.6.3. un 1.6.5.punkts) tikai līdz brīdim, kad tiek uzsākta preces izgatavošana. Lai šādā gadījumā atteiktos no pasūtījuma, klientam ir jānoskaidro, vai ir uzsākta preces izgatavošana. Tikai tādā gadījumā, ja klients ir saņēmis apstiprinājumu no pārdevēja, ka preces izgatavošana nav uzsākta, un ir brīdinājis pārdevēju par gatavību izmantot atteikties no pasūtījuma, lūdzot neuzsākt preces izgatavošanu, klients trīs darba dienu laikā pēc šāda apstiprinājuma saņemšanas nosūta pārdevējam šī līguma 6.5.punktā norādīto atteikuma paziņojumu. Ja pārdevējs desmit darba dienu laikā pēc klienta izteiktā brīdinājuma par atteikuma tiesību izmantošanu nesaņem atteikuma paziņojumu, uzskatāms, ka klients pārdomājis iesniegt atteikuma paziņojumu.
  • Lai izmantotu atteikuma tiesības, klientam ar nepārprotamu atteikuma paziņojumu, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, anulējamās preces nosaukumu un pasūtījuma numuru, ir jāinformē pārdevējs par lēmumu atteikties no preces. Klients var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti. Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu ir nosūtāms:
   • pa pastu uz pārdevēja juridisko adresi: Lejupes iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2103, vai
   • uz e-pasta adresi: info@latviantimbertaste.com no e-pasta adreses, kas norādīta, veicot pasūtījumu.
  • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja klients paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, izņemot šī līguma 4.punktā norādīto gadījumu.
  • Ja klients ir veicis apmaksu un šī līguma 6.1. vai 1.6.4.punktā norādītā prece jau piegādāta klientam, anulēšanas gadījumā nauda tiek atgriezta klientam 14 dienu laikā no brīža, kad klients ir atgriezis preci pārdevējam, un ja prece nav bojāta un ir tādā stāvoklī, kādā tā tika piegādāta klientam. Pārdevējs atmaksā naudu, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu klients izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien klients nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.
  • Ja šī klienta atgrieztā prece ir jebkādā veidā bojāta, bojājumi tiek novērtēti un abas puses paraksta bojājumu novērtēšanas aktu, saskaņā ar kuru pārdevējs var daļēji, atkarībā no bojājumu apmēra, ieturēt preces cenu un klientam naudu atgriezt pārējā daļā.
  • Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu, sedz klients.
  • Preces atgriešanas gadījumā prece piegādes, uznešanas, mēbeļu montāžas un/vai demontāžas, transportēšanas izdevumus pārdevējs neatgriež.
  • Pārdevējam ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci, ja tā klientam ir izgatavota pēc speciāla projekta vai pasūtījuma, kura atbilstību klients ir apstiprinājis pie pasūtījuma noformēšanas.
  • Klientam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam tā juridiskajā adresē: Lejupes ielā 11, Ādaži, Ādažu novads. Ja klients šajā termiņā neatgriež preci, ir uzskatāms, ka klients ir atteicies izmantot atteikuma tiesības un patur preci.
  • Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar transporta kompāniju starpniecību un kurai konstatēti skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi, ja tas nav uzreiz norādīts pie preču saņemšanas. Klientam ir tiesības  nepieņemt preci, kurai bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga.
  • Pārdevējs patur tiesības anulēt klienta pasūtījumu, ja klients nav apmaksājis tam izrakstīto rēķinu, klients nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni, pasūtījumā klients norādījis aplamus vai apšaubāmus datus par sevi.

 

 1. Preces garantija un pēcpārdošanas pakalpojumi.
  • Klientam, kas ir fiziska persona, ir preces garantijas laiks 2 gadi.
  • Iegādājoties preci, klients tiek informēts par preces specifiskajām īpašībām un tās kopšanu. Šo noteikumu ievērošana ir obligāts priekšnosacījums preces garantijas ievērošanai.
  • Viena gada laikā pēc preces iegādes, ja tas ir nepieciešams, pēc klienta lūguma pārdevējs veic preces bezmaksas apkopi.
  • Klients, kas ir fiziska persona, ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas. Pretenzijas par preču kvalitāti klients piesaka, rakstot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz latviantimbertaste.com e-pastu info@latviantimbertaste.com vai sūtot iesniegumu uz pārdevēja juridisko adresi: Lejupes iela 11, Ādaži, Ādažu novads.
  • Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Preces koka detaļu deformācija, pielāgojoties videi, kurā tā atrodas, nav uzskatāma par bojātu preci
  • Kopā ar iegādāto preci pircējam tiek izsniegta preces pavadzīme un lietošanas pamācība, kurā atrunāti preces lietošanas un kopšanas noteikumi.
  • Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar PTAL normām, atbilstoši patērētāju ārpus tiesas strīdu risināšanas likuma prasībām.
  • PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.
  • Ja tiek konstatēts preces izgatavošanas defekts, tad klientam ir tiesības pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams, tad klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Pārdevējs patur tiesības atteikties no preces aizstāšanas, bet veikt preces remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga.
  • Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšanu vai remontu nevar veikt saprātīgā laikā.
  • Prasība par preces neatbilstību līguma noteikumiem nav spēkā, ja:
   • konstatēts preces remonts bez saskaņošanas ar pārdevēju;
   • konstatēti mehāniski bojājumi, kas radušies klienta neuzmanības un/vai rīcības dēļ;
   • konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihijas vai force majeure dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce utml.);
   • konstatēti bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā;
   • konstatēti bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgi priekšmetu, šķidruma, kukaiņu un tml. iekļūšana precē;
   • ja klients nav pildījis lietošanas noteikumus, uzglabāšanas vai transportēšanas prasības, pārdevēja darbinieku norādījumus par preces ekspluatāciju,
   • ja prece tiek izmantota neatbilstoši tās  mērķim vai profesionālos nolūkos gadījumā, ja tam tā nav paredzēta.

 

 1. Klienta datu drošība.
  • Pārdevējs uzņemas atbildību par klienta personiskajiem datiem, kuri iesniegti pasūtījuma izdarīšanas brīdī un apstiprina, ka tie tiks izmantoti atbilstoši privātuma politikai. Dati netiek nodoti trešajai personai bez klienta piekrišanas.
  • Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

 1. Citi nosacījumi.
  • Pārdevējs patur tiesības informēt klientu par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no pārdevēja datubāzes.
  • Pārdevējs nekompensē morālo zaudējumu, iespējamos izdevumus, negūto peļņu, neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņa, cenas, preces komplektācijas, pieejamības izmaiņām un/vai trešās personas vainas dēļ.
  • Informējam, ka apmaksāto preci pārdevējs glabāt līdz 10 kalendāra dienām, ilgāk-noformējot glabāšanas pasūtījumu ar tarifu 0,1% no pirkuma summas par vienu diennakti.
  • Ja prece netiek izņemta, tā tiek pārdota atkārtoti.
  • SIA “Latvian Timber Taste”, reģistrācijas Nr.50203415631, PVN reģistrācijas Nr.LV50203415631, juridiskā adrese: Lejupes iela 11, Ādaži, Ādažu novads, LV-2103, e-pasta adrese: info@latviantimbertaste.com, kontakttālrunis un WhatsApp: +371 25522365 (Raivo) vai +371 28654595 (Egils).